Meny Stäng

Frågor och svar

ADR-utbildning

Vad är ADR-utbildning?

ADR-utbildning ger dig som arbetar med transport av någon form, kompetens att hantera farligt gods. ADR-utbildning behöver du som ska transportera farligt gods, eller vara delaktig i transporten utan att vara förare.

Vad är farligt gods?

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport. Explosiva ämnen, gaser, brandfarliga vätskor samt giftiga, frätande eller radioaktiva ämnen är några exempel på farligt gods.
Läs mer på MSB hemsida.

Varför utbildning?

Utbildning krävs då du utför någon av arbetsuppgifterna att: klassificera, utfärda transportdokument, förpacka, lasta, transportera, lossa eller hantera farligt gods. Med rätt kompetens om farligt gods kan du reducera de olika person- och miljöriskerna och dessutom uppfylla kraven i arbetsmiljölagen (AML), ADR reglerna, ISO 9000 och 14000 samt miljöcertifiering för hållbart skogsbruk – PEFC.

Vilken utbildning behövs?

Exempel på situationer där du som arbetar inom skogen behöver ADR-utbildning

 • Med skogsmaskin förflytta dieselcistern/depåvagn – ADR 1.3 webb
 • Med maskintrailer transportera skogsmaskin och dieselcistern/depåvagn  – ADR Grund
 • Transportera och hantera dynamit för att spränga bäverdamm – ADR klass 1
 • Åka och fylla på mer gasol till värmaren – ADR 1.3 webb
 • Åka och hämta mer bränsle till röjsågen –  ADR 1.3 webb
 • Ta hand om spillolja eller andra farliga vätskor i verkstaden och märka vad emballagen innehåller – ADR 1.3 webb

Vad innebär utbildningen?

ADR Grund: Om du transporterar farligt gods över vissa mängder. Kurslängd: 3 dagar, lärarledd.

ADR Klass 1: Komplettering till grundkursen för explosiva ämnen. Kurslängd: 1 dag, lärarledd.

ADR 1.3: Om du hanterar och transporterar mindre mängder farligt gods enligt undantagsreglerna. Kurslängd: 3 timmar på webben.

Alla utbildningar innehåller ett prov. Intyg erhålls vid godkänt resultat. Utbildningen ska förnyas vart 5:e år.

Hur får jag ett ADR-intyg?

När du genomfört grundutbildningen och genomfört ett prov på Trafikverket med godkänt resultat utfärdar MSB ett ADR-intyg. ADR-intyget är giltigt i 5 år. För att ADR-intyget ska fortsätta att vara giltigt efter 5 år så behöver du genomgå en repetitionskurs (ADR Repetition) med godkänt resultat, innan giltighetstiden har gått ut.

Vad betyder ADR 1.3?

ADR-utbildning 1.3 vänder sig till alla som är delaktiga i transport av farligt gods och har arbetsuppgifter som involverar transporten av farligt gods. Syftet med 1.3-utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar, och vilka regler som är tillämpliga. Denna utbildning ger inget ADR-intyg från MSB, däremot får du ett kompetensbevis på att du har genomfört utbildningen och klarat provet som ingår i utbildningen.- ADR 1.3 webb

Finns ADR som online utbildning?

Ja, och den går att köpa i vår ADR 1.3 webb Köp den och gör kursen var du vill, när du vill. Det enda du behöver är en E-post-adress. Skriv sedan själv ut ditt kompetensbevis när du genomgått hela kursen och klarat det prov som ingår.

Vad kostar en ADR-utbildning?

Priser varierar beroende på vilken typ av ADR-utbildning det är, samt ort. Ordinarie pris för ADR Grund är 5550 kr (3 dagar) och ADR 1.3 Webb 1900 kr (3 timmar som du gör själv på webben, när du vill inom 30 dagar från att du köpt den på vår hemsida).

Om du undrar över priser på de andra utbildningarna, kontakta oss.

APV-utbildning

Hur vet jag vilken kompetens som krävs?

Den kompetens som Trafikverket kräver framgår i respektive kontrakt, med hänvisning till aktuellt kravdokument TDOK 2018:0371. 

Kompetens för arbete på väg, APV

Nya krav på kompetens är beslutade och kommer att införas successivt i nya entreprenader och projekteringstjänster. Här kan du läsa om vem det omfattar, vilka krav som gäller och hur du går tillväga vid certifiering.

 

Trafikverket ställer krav på att de entreprenörer och konsulter som anlitas genom kontrakt har personal med den kompetens som framgår i kontraktet. Dessa krav ska uppfyllas innan de påbörjar sitt arbete.

När kraven på kompetens varierar mellan kontrakten är det din arbetsgivare, entreprenör eller konsult som har kontrakt med Trafikverket kan ange vilken kompetens du måste ha, beroende på det arbete som utförs.

Vissa kompetenskrav innebär att du måste genomföra ett certifieringsprov på något av Trafikverkets Förarprovskontor. Med ett godkänt provresultat är du certifierad för en viss roll eller arbete. Certifiering gäller under en begränsad tid sedan måste du göra om provet igen.  Ett av kompetenskraven innebär att du måste genomgå en viss utbildning.

Kompetenskrav för vinterväghållningen gäller i upphandlade Baskontrakt

Jag vill gå en utbildning i arbete på väg, vilka utbildningar finns?

Vi har Arbete på väg steg 1.1, nivå 1 och 2 på webben, Arbete på väg nivå 3A – utmärkningsansvarig som lärarledd.

Vad kostar utbildningarna?

Kan man göra en APV-utbildning på webben hos er?

Ja! Nu kan man göra APV 1 och 2 själv via e-learning, alltså direkt på webben. Du köper utbildningen direkt i vår webbshop och genomför den sedan i vår lärportal som du loggar in på via en länk som du får i ett mail när du köpt utbildningen. Du har sedan god tid på dig att slutföra utbildningen och kan under den tiden välja att dela upp den som du själv vill.

Hur länge gäller ett APV-intyg?

För Arbete på väg steg 1.1 och nivå 1 gäller 15 månader. Vi erbjuder även nivå 1 som enskild utbildning, där du också har möjlighet att bara köpa ett verifieringsprov för nivå 1.

Arbete på väg nivå 2 behöver förnyas inom 5 år om det är utbildningskrav (läs mer om skillnaden nedan). Detsamma gäller för Arbete på väg nivå 3.

Vi erbjuder även nivå 2 som enskild utbildning, där du också har möjlighet att bara köpa ett verifieringsprov för nivå 2.

Vad är verifiering och verifieringsprov?

Att verifiera kompetens kan ha flera syften. Det vanligaste är att ta reda på vilka förkunskaper man har innan en utbildning påbörjas. Uppfyller man den angivna nivån, behöver man kanske inte gå den tänkta utbildningen utan man har den kompetens som behövs. Men det kan också vara så att ett eller flera områden behöver uppdateras, då behövs utbildning för att få godkänt på slutprovet.

Genom att göra verifieringsprovet innan utbildningen kartlägger du dina förkunskaper. Når du upp till den godkända nivån på verifieringsprovet, har du kompetensen som krävs för nivån och behöver inte genomföra utbildningen. Du kan då också skriva ut ditt kompetensbevis.

Utbildningskrav eller kompetenskrav?

I kommande upphandlingar av vägarbeten och vid tillståndsgivning för ledningsarbeten enligt 44 § Väglagen (1971:948) ändrar Trafikverket sina utbildningskrav till kompetenskrav. Enligt arbetsmiljölagstiftningen har en arbetsgivare ansvar för att du har nödvändig kompetens för de arbeten du utför.

Vilket krav som gäller styrs av kontraktet. Är kontraktet upphandlat enligt IFS 2009:4 gäller utbildningskrav. Det innebär att du ska kunna visa upp ett utbildningsintyg som innehåller ”Säkerhet på väg”. Om kontraktet är upphandlat enligt TRVK APV (TDOK 2012:86) ska du och din arbetsgivare intyga att du har kompetens enligt de nivåer som arbetsuppgifterna innebär.

YKB-utbildning

Vad är YKB?

Alla som utför person- eller godstransport yrkesmässigt (taxi, buss, lastbil) måste ha ett giltigt yrkesförarkompetensbevis (YKB). Kravet på yrkesförarbevis tillämpas sedan den 10 september 2008 för persontransporter med buss och från den 10 september 2009 för godstransporter med tung lastbil. Lagen bygger på ett direktiv som är antaget av EU och den gäller förare av transporter med fordon som kräver körkortsbehörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE.

Kravet på yrkesförarkompetens gäller i alla länder inom EU samt i Norge, Island och Liechtenstein, det vill säga alla EES-stater.

Vad är YKB Fortbildning?

En fortbildning omfattar minst 35 timmar och kan delas upp i delkurser som är på minst 7 timmar vardera (delkurser). Om du inte är en aktiv förare just nu, men som önskar att ta upp yrket som buss- eller lastbilsförare  måste du gå en fortbildning på minst 35 timmar för att få ett yrkesförarkompetensbevis och få utföra transporter.

Förare som redan har ett yrkeskompetensbevis måste gå en fortbildning vart femte år för att få ett nytt bevis.

Vad kostar YKB?

Hos oss kostar en hel veckas fortbildning (35 tim) 8700 kr exkl. moms. En delkurs (1 dag) kostar 1950 kr exkl. moms. Deltagarmaterial, fika och lunch ingår.

Vilka YKB-utbildningar och delkurser finns?

YKB Grundutbildning person- och godstransport

 • 280 tim
 • 140 tim
 •   70 tim

Kompletterande 35 timmars utbildning

YKB Fortbildning person-och godstransport 35 tim med delkurserna

 • Gods och persontransporter
 • Sparsam körning
 • Säkerhet och kundfokus
 • Ergonomi och hälsa
 • Säkerhet och kundfokus

Vad innehåller de olika delkurserna?

Gods och persontransporter (delkurs 1)

Sparsam körning (delkurs 2)

Säkerhet och kundfokus (delkurs 3)

Ergonomi och hälsa (delkurs 4)

Säkerhet och kundfokus (delkurs 5)

Observera att om du gått en delkurs hos en annan utbildare så kan innehåll skilja sig år. Hör av dig till oss för att försäkra dig om att du beställer rätt delkurs.

 

Vad är det för skillnad på grundutbildningarna?

Yrkeskompetensbevis får man när man har genomgått en grundutbildning. Utbildningen ska avslutas med ett godkänt skriftligt prov. Grundutbildningen är 280 timmar eller en förkortad grundutbildning 140 timmar beroende på förarens ålder.

Den kortare grundutbildningen, som är på 140 timmar, är avsedd för dig som är 23 år* och äldre och utbildar dig till förare för persontransporter med buss eller för dig som är 21 år och äldre och utbildar dig till förare för godstransporter med tung lastbil.

Den kommunala vuxenutbildningen erbjuder bara yrkesförarutbildning som är på 140 timmar.

  * Du kan gå den kortare grundutbildningen vid 21 år men får då bara köra buss i linjetrafik där linjens längd är högst 50 km.

Vad innebär kompletterande 35 timmars utbildning?

Kompletterande 35 timmar är en utbildning som du skall genomföra om du tagit körkort för lastbild eller buss och INTE omfattas av hävdvunnen rätt.

Exempelvis om du tagit lastbilskortet senare än 2009 och endast har YKB bevis för buss. Då behöver du genomföra kompletterande 35 timmar för lastbil. 

Om du har tagit busskörkort senare än 2008 och endast har YKB bevis för lastbil behöver du genomföra kompletterande 35 timmar för buss. 

I denna utbildning får du lära dig de delar ur grundutbildningen om busstransporter eller godstransporter som du inte gick igenom när du gick din grundutbildning.

Vem får genomgå fortbildning i Sverige?

Du får genomgå fortbildningen i Sverige om du är permanent bosatt eller arbetar i Sverige. Detta gäller oavsett om du är medborgare i Sverige, i annan EES-stat eller tredjelandsmedborgare.

Du får genomgå fortbildningen om du har hävdvunnen rätt eller om du innehar eller har innehaft ett yrkeskompetensbevis efter grundutbildning eller fortbildning.

Vad gäller om jag har ett utländskt YKB?

Du som har ett utländskt körkort och inte är medborgare i en stat inom EES får inte köra ett svenskregistrerat motordrivet fordon i yrkesmässig trafik eller en svenskregistrerad lastbil eller buss i förvärvsverksamhet för transport av personer eller gods i Sverige.

Kommer jag att förlora rätten att köra transporter för alltid om jag inte är klar i tid?

Nej, du tappar inte rätten att köra person- eller godstransporter för gott utan bara till dess att du har genomgått en fortbildning. Du får inte köra yrkesmässig trafik om du inte har ett giltigt YKB bevis. Hävdvunnen rätt (för alla som redan har ett förarintyg) gäller obegränsat.

Får man böter om man inte har giltigt YKB?

Ja. Blir man som förare kontrollerad och saknar beviset är straffet böter. Går det till åtal är det ett dagsbotsbrott och dagsböterna är beroende av vilken inkomst man har. Förutom föraren så straffas också arbetsgivaren om det finns en sådan.

Vad är förarens ansvar?

Föraren är skyldig att gå den utbildning som krävs för yrkeskompetensbevis. Man är också ansvarig för att ha med sig yrkesförarbeviset vid gods-eller persontransport. Tar man inte sitt ansvar och blir kontrollerad, döms man till böter.

Vad är företagets ansvar?

Om man anlitar en förare som inte har ett giltigt yrkeskompetensbevis för att köra gods- eller persontransport, döms man till böter.

Vad gäller för YKB Buss (person)?

Bussförare får inte köra yrkesmässigt efter 10 september 2015 om inte YKB förnyats. Detta betyder dock inte att du aldrig mer får köra yrkesmässigt, utan bara tills dess att du genomfört utbildningen och fått ditt nya intyg i din hand. Alla förare som tagit körkort före 10 september 2008 går på hävdvunnen rätt, vilket innebär att de som har tagit körkort efter 2009 har gått en YKB-utbildning redan och skrivit prov på Trafikverket.

Vad gäller för YKB Lastbil (gods)?

Lastbilsförare får inte köra yrkesmässigt efter 10 september 2016 om inte YKB förnyats. Detta betyder dock inte att du aldrig mer får köra yrkesmässigt, bara tills dess att du genomfört utbildningen och fått ditt nya intyg i din hand. Alla förare som tagit körkort före 10 september 2009 går på hävdvunnen rätt, vilket innebär att de som har tagit körkort efter 2009 har gått en YKB-utbildning redan och skrivit prov på Trafikverket.

PEFC-certifiering

Vad är PEFC?

PEFC-certifiering betyder att man tar ansvar för en hållbar utveckling inom skogen både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Svenska PEFC och svensk lagstiftning kräver att du som skogsentreprenör ska ha viss kompetens. Grundutbildningarna som ger dig den rätta kompetensen hittar du här. Läs mer om PEFC här och här.

Vilka kurser behöver man för att bli PEFC-certifierad?

Här nedan ser du grundutbildningarna du behöver. Utöver detta så finns rekommendationer från exempelvis Arbetsmiljöverket.

Natur och kulturhänsyn

Farligt gods ADR 1.3

Första hjälpen L-ABC/HLR

Heta arbeten ESA 15 Röj

Varför behövs ESA Röj?

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Skyddsåtgärder ska  vidtas mot skada genom elektrisk ström.

Elsäkerhetsanvisningarna, ESA, är ett exempel på sådana anvisningar som avses i Elsäkerhetsverkets föreskrifter. ESA är ett sätt för elbranschen att följa arbetsmiljölagen och branschens tolkning av svensk standards anvisning för skötsel av elektriska anläggningar SS-EN 50110.

ESA Röjning är en fristående anvisning till instruerad personal för röjning i ledningsgata. Vår ESA Röj-utbildning följer Svensk Energis standard och utförs av certifierad utbildare.

SIK

Vad är SIK?

SIK betyder Skandinavisk Infrastrukturkompetens. Sedan 2015 ställer Trafikverket krav på att entreprenörer i utpekade kontrakt ska certifieras inom olika kategorier innan arbete påbörjas. Om en entreprenad omfattas av krav på certifiering finns det angivet i Trafikverkets förfrågningsunderlag (FU).

Entreprenader som åberopar kompetenskrav enligt SIK-modell ska certifieras i fyra nivåer:

 • Nivå 2: Kompetenskrav för förare av vägunderhåll-, service- och arbetsfordon inklusive fordon
  med skyddsfunktion.
 • Nivå 3A: Kompetenskrav för utmärkningsansvariga.
 • Nivå 3B: Kompetenskrav för trafikdirigering vid vägarbete.
 • Nivå 4: Kompetenskrav för att styra och leda entreprenaden samt ansvar för trafik- och
  skyddsanordningar.

Nivå 4 är den högsta och är överordnad alla andra. Det vill säga: Har du nivå 4 behöver du inte certifiera dig på någon mer nivå. Har du däremot certifierat dig på nivå 2 och ska arbeta på nivå 3 måste du certifiera dig på nivå 3.

Vilka driftområden har kompetenskrav och vilka har utbildningskrav?

Nedan finns en karta över Sverige, uppdelad i olika driftområden. Vilket driftområde du jobbar i, bestämmer om du har krav på utbildning eller krav på kompetens. Titta i listan och se vad som gäller för just dig. Klicka här: apv-driftomraden

Vad är det egentliga syftet med SIK och utbildning?

Det grundläggande syftet, oavsett om du måste utbilda dig eller göra ett SIK prov är att de som arbetar på och vid väg är att kritiska arbetsmoment i projekt ska kunna genomföras med hög säkerhet och med den kvalitet som beställaren av projektet eftersöker.  Kontroll av särskilt viktiga kritiska säkerhetsmoment skulle kunna förhindra olyckor och höja kvaliteten. Höja statusen och yrkesstoltheten i yrket/branschen samt göra konkurrensvillkoren mer rättvisa. Genom att utveckla ett certifikatssystem eller utbildning som är riktat till individen och anpassat till kritiska arbetsmoment, skapas en sundare säkerhetskultur och medvetenhet med färre olyckor. Att säkerställa att individerna som arbetar inom bygg- och anläggningsbranschen har rätt kompetens är ett effektivt sätt att säkerställa och förbättra slutresultatet på beställda projekt. Med hjälp av att ha brutit ner arbetsuppgifterna till en sådan nivå att man kan ställa konkreta frågor på dessa eller att man kan påvisa konkreta moment. Genom att bryta ner processorienterade roller till uppgiftsorienterade arbetsmoment är det möjligt att ställa konkreta frågor för att testa kunskap. Dessutom ger nedbrytningen från roller till arbetsmoment en möjlighet att identifiera de kritiska moment som krävs för respektive nivå.

Vad är skillnaden mellan utbildningskrav och kompetenskrav?

I kommande upphandlingar av vägarbeten och vid tillståndsgivning för ledningsarbeten enligt 44 § Väglagen (1971:948) ändrar Trafikverket sina utbildningskrav till kompetenskrav. Enligt arbetsmiljölagstiftningen har en arbetsgivare ansvar för att du har nödvändig kompetens för de arbeten du utför.

Vilket krav som gäller styrs av kontraktet. Är kontraktet upphandlat enligt IFS 2009:4 gäller utbildningskrav. Det innebär att du ska kunna visa upp ett utbildningsintyg som innehåller ”Säkerhet på väg”. Om kontraktet är upphandlat enligt TRVK APV (TDOK 2012:86) ska du och din arbetsgivare intyga att du har kompetens enligt de nivåer som arbetsuppgifterna innebär.

Skillnaden kan enkelt beskrivas att när det är utbildningskrav förväntas du tillbringa en viss tid på en utbildning och göra ett slutprov som intygar din kompetens. Kompetenskravet är precis som utbildningskravet, till för att säkerställa att du lärt dig något. Kompetenskrav kräver dock inte att du ska ha genomgått en viss typ av utbildning, bara du klarar SIK provet.

Trafikverket har inte ändrat sina krav för de som arbetar på vägen. Det har tidigare funnits samma krav på kompetens, men de har inte kontrollerat det genom prov. De har förväntat sig att entreprenörerna har haft den kompetens som man ska ha.

Behöver alla som har kontraktet upphandlat efter TRVK APV (TDOK 2012:86) göra SIK prov?

Nej. Beroende på vilken arbetsuppgift du har. Arbetsledare som arbetar på kontor, alltså inte ute på fält behöver inte göra ett SIK prov. Men alla som framför ett vägarbetsfordon behöver minst nivå 2

Vad innebär utbildningskrav i praktiken?

Om kontraktet styrs av utbildningskrav innebär det att du kan gå en utbildning på webben eller lärarledd som innehåller ”säkerhet på väg” där du får ett intyg som bevisar detta. Se länken ovan vilka driftområden som styrs av utbildningskrav.

Vad innebär kompetenskrav i praktiken?

Då skall du och arbetsgivaren intyga att du har den kompetens som krävs. Vid dessa upphandlingar är Trafikverket uppdragsgivare vilket innebär att du måste genomföra SIK provet och bli godkänd. Se länken ovan vilka driftområden som styrs av kompetenskrav.

Hur går ett SIK prov till?

Du skriver SIK provet på ett förarprovskontor hos Trafikverket. Det finns på ett tjugotal orter i hela Sverige, under 2018 kommer Trafikverket successivt utöka orter och tider.

Du har sammanlagt 2 försök att klara provet. Om du inte klarar provet måste den arbetsgivare lyfta en avvikelse till Trafikverkets projektledare där arbetsgivaren beskriver åtgärder som behöver göras, utbildning eller kompetenshöjande åtgärder. Projektledaren kan då godkänna avvikelsen till dess att ett nytt prov kan genomföras.

SIK prov görs inte för arbete på väg nivå 1.

Varje provtillfälle kostar 1300 kronor.

För att bli godkänt på provet ska du minst ha 75% rätt på frågorna. Antalet frågor är 30-40 beroende på vilken nivå du ska göra prov på.

Bilden under visar hur kostnaden i slutändan blir beroende på förkunskaper, provtillfällen osv. Självklart kan du också klara SIK provet första gången vilket då blir 1300 kr.

 

 

Verifieringsprov – Kolla om du har den kompetens som krävs

Med hjälp av vårt Verifieringsprov för Arbete på väg nivå 2 kan du snabbt och enkelt ta reda på om du har den kompetens som krävs.

Om du blir godkänd på provet så får du ett kompetensbevis som intygar att du har den kompetens som krävs. Det innebär också att du inte behöver gå den utbildningen som du tänkt och därmed sparar både tid och minskar kostnaderna. Dessa prov finns på webben, så du behöver inte åka någonstans. Allt för att förenkla så mycket som möjligt för dig.

Kompetensbeviset du får via verifieringsprovet kompenserar inte SIK provet. Om ditt kontraktet är upphandlat med TRVK APV (TDOK 2012:86) så måste du göra SIK provet.

Verifieringsprov Arbete på väg nivå 2 - Webb

Hur länge är giltighetstiden för SIK prov respektive utbildning?

För kompetenskrav är det vanligtvis giltigt i 3 år om det inte framgår annat i kontraktet.

För utbildningskrav är det giltigt i 5 år om det inte framgår annat i kontraktet.

Finns det SIK prov för fordon som håller på med vinterväghållning?

Ja det gör det. Vinter-SIK har två nivåer

 • Utföra
 • Styra och leda

Personal som framför vägarbetsfordon behöver även SIK-APV

Kravställd kompetens ska certifieras genom ett kunskapsprov enligt kompetenskrav. Certifieringen gäller i 6 år.