Meny Stäng

Skog

Ett hållbart skogsbruk ställer krav på rätt kompetens

 

 

Värdefull skog för naturen samhället och företagen

En skogscertifiering värnar skogens naturvärden samtidigt som den kan ge dig som skogsföretagare och entreprenör ökad konkurrenskraft. Med rätt kompetens inom skogsbruket blir arbetet säkert, hållbart och effektivt.

Skogen är en basnäring och en av våra viktigaste naturtillgångar som just nu är högaktuell i samhällsutvecklingen. Den växande skogen binder koldioxid och förser oss med den förnybara och återvinningsbara råvara vi behöver inför framtiden. Därför ställer skogsvårdslagen höga krav på  miljöhänsyn, hänsyn till kulturmiljöer och sociala värden inom skogsbruket. Det ställer också krav på kompetens, särskilt de företag som väljer att certifiera sina skogsprodukter.

SE SKOGSUTBILDNINGAR

Ökad efterfrågan på certifierade skogsprodukter

Certifierade skogsprodukter visar konsumenterna att produkterna kommer från ansvarsfullt brukade skogar. Efterfrågan på certifierade produkter från skogen ökar och en skogscertifiering stärker möjligheterna för en lönsam avsättning av virket.

Skogscertifiering betyder att skogsbruket anpassas efter särskilda regler som garanterar ett hållbart skogsbruk.  I Sverige är drygt 60 procent av den produktiva skogsmarken certifierad. Omkring 10 procent av världens skogsmark certifierad idag. PEFC och FSC är två certifieringar som syftar till att skapa en skogsproduktion som ger ekonomisk avkastning, biologisk mångfald och samtidigt värnar om kulturmiljön. 

För att bli PEFC eller FSC-certifierad måste du som är företagare i skogsbranschen uppfylla vissa kompetenskrav. Hos Vericate hittar du flera av dessa utbildningar, utformade i enlighet med krav och riktlinjer från standardägare, Skogsbrukets Yrkesnämnd – SYN och branschen. Läs mer om PEFC här nedan.

Skogscertifiering för ett hållbart skogsbruk

Kompetens för PEFC

En framgångsfaktor för att lyckas med PEFC är rätt kompetens. En stor del av avvikelser vid revisioner beror på kompetensbrist.

Läs mer om PEFC

Skogsutbildningar

Utbildningar som ingår i PEFC

Validering av kompetens skogsmaskinförare

Svensk Skogsvalidering mäter kompetensen

Vilken kompetens krävs för att arbeta som skogsmaskinförare egentligen? Projektet Svensk Skogsvalidering mäter blivande och aktiva maskinförares samlade kompetens. Vericate leder projektet.

Läs hela artikeln

Hitta er kompetenslösning

Kompetensbanken