Meny Stäng

Köpvillkor

 

Produktinformation

Vericate erbjuder produkter som säkrar och utvecklar företags kompetens. Våra produkter tillhandahålls via nätet eller på plats hos kunden.

Priser

Priser för våra produkter anges i webbshoppen. Priset anges i svenska kronor (SEK) exklusive moms.

Vi reserverar oss för prisfel och prisändringar på grund av ändrad moms, onormalt stora förändringar i valutaläget och/eller inköpspriser, samt ändringar i eller uppkomst av nya lagstadgade avgifter. Vid uppenbart felaktigt prissatta varor förbehåller sig Vericate rätten att annullera ordern.

Beställning

Produkt betalas i samband med beställning.

Hos Vericate kan du beställa din produkt direkt via vår webbshop. Du kan också e-posta eller ringa in din beställning. E-post: info@vericate.se, tel: +46(0)63-16 08 00

Vi reserverar oss för slutförsäljning och förbehåller oss rätten att löpande göra produktändringar och förbättringar. Om du som kund inte skulle vara nöjd med produkten föreligger full returrätt samt rätt till pengarna tillbaka för produkten. Beställning som görs i annan persons eller företags namn utan dennes medgivande respektive behörighet, eller som på annat sätt medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäls och kan även leda till skadeståndsanspråk från Vericate. Det är kundens ansvar att de betalkort som anges vid inköp endast är tillgängligt för behörig person hos kunden. Kunden ansvarar för att kontakta Vericate (via E-post eller kundservice) för att spärra kort och/eller behörighet.

Kontakt och tillgänglighet
Kontakta vår support via:
Telefon: +46(0)63-16 08 00
E-post: support@vericate.se

Frågor som inkommer via E-post besvaras inom 48 timmar *.
När frågan/ärendet inte kan besvaras inom 48 timmar; meddelar vi orsaken till detta inom 48 timmar så att ni vet att vi behöver mer tid.
*Gäller endast under vardagar och förfrågningar som berör faktiska köp eller beställningar.

Kundservice öppettider:
Vardagar 08.00-17.00

Vår postadress är:
Vericate AB
Arenavägen 4E
831 32 Östersund
Sverige

Av- eller ombokning av lärarledd utbildning

Vid av- eller ombokning 10-20 arbetsdagar innan utbildningsstart debiteras 50 % av priset. Om avbokning/ombokning 0 – 9 arbetsdagar innan utbildningsstart debiteras 100 % av priset. Vid förhinder kan platsen överlåtas till en annan person i samma företag efter samråd med oss.Inställd eller flyttad utbildning

Vericate förbehåller sig rätten att ställa in planerade utbildningstillfällen och ändra utbildningsdatum eller ort. Beställande kund meddelas i så god tid som möjligt vid inställd eller flyttad utbildning.

Betalningsalternativ

Som kund kan du betala med kort, PDF-faktura eller E-faktura.

Vi tillämpar inga extra avgifter när du betalar med kort och all kortdata hanteras säkert av vår betalväxel som är certifierad enligt PCI-DSS. Betalningsvillkor är 15 dagar. Vid försenad eller utebliven betalning utgår påminnelseavgift som för närvarande 60 kr samt dröjsmålsränta om 24 % per år. Delbetalning godtas inte.

Abonnemang

Abonnemang löper med 12 månaders bindningstid och förlängs automatiskt om uppsägning inte sker under bindningstiden.

Kortbetalning

Vi accepterar Visa och Mastercard. Vid betalning med kort anges kortnummer, kortets giltighetstid samt CVC-koden (på VISA och Mastercard finns koden på baksidan av kortet). Vid beställning via e-post, telefon eller brev är kontokortsbetalning av säkerhetsskäl inte möjlig.
För att säkerställa säkerheten skickas all information krypterad med SSL (Secure Socket Layer). Det betyder att informationen skickas via en säker förbindelse som gör att ingen obehörig kan se kortuppgifterna och de hanteras på ett mycket säkert sätt. Betalkortsinformationen behandlas enligt den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS. Avseende VISA eller Mastercard kan även säkerhetsverktyget 3D-Secure användas. Det kopplas då en speciell kod till kortet som ökar betalningssäkerheten ytterligare.

Faktura

Vi erbjuder specificerad faktura med betaltid 15 dagar.
För mer information, ring vår kundtjänst på telefon +46(0)63-16 08 00.

Leveranssätt/Transportsätt/Fraktkostnader

Utbildningar som är lärarledda levereras på tid och plats som anges på hemsidan. Webbaserad utbildning levereras direkt vid beställningen. Webbutbildningar och lärarledda distansutbildningar levereras via internet, varför det inte tillkommer någon fraktkostnad.

Din rätt till hjälp

Du har som kund alltid rätt att vända dig direkt till Vericate AB för att få hjälp med reklamationer, ångerrätt samt annan hjälp som berör beställning. Se även mer information om din rätt, inklusive att få en tvist prövad utanför domstol, som konsument på www.ko.se. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens (”ARN”) rekommendationer.

Ångerrätt/öppet köp

Enligt distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp utan speciell anledning inom 14 dagar från det att du tagit emot produkten. Avser köpet en nätbaserad produkt och inloggning gjorts av användaren, anses produkten som använd. Ångerrätt samt öppet köp gäller då inte och Vericate har då inget ansvar för återbetalning.

Lagstadgad reklamationsrätt

Fel på produkten, felleverans, eller transportskada skall reklameras ”inom skälig tid” från det att felet upptäcktes, dock maximalt inom 2 år (om inte annat följer av garanti).

Garanti, reklamation och konsumentskydd

Om inte annat anges har vi 2 års garanti på våra produkter som omfattar funktionsfel under garantiperioden. Om det finns frågor om vår garanti kontakta oss gärna på tel. +46(0)63-16 08 00 eller support@vericate.se (Dessa köp- och leveransvillkor styrs av svensk rätt samt uppfyller Svensk Distanshandels Branschregler samt villkoren som gäller för Trygg e-certifiering).

Felleverans

Skulle vi leverera fel antal eller fel produkt meddela oss så snart som möjligt så att vi kan rätta till felet.

Sekretesspolicy

Personuppgifter

Vericate AB är ansvarigt för de personuppgifter som du lämnat till oss när du registrerar ett företag som företagskund och/eller handlar online eller genom telefon/brev, eller vid reklamation. Då godkänner du även att Vericate lagrar och använder dessa uppgifter för att kunna fullfölja sina åtaganden samt kunna ge dig bästa möjliga service. För att uppnå detta kan dina uppgifter komma att samköras med andra register och lämnas till andra bolag som tillhör Vericate, samarbetspartners och leverantörer, i vissa fall utanför EES-området. Uppgifterna kan också komma att användas för vår marknadsföring, till exempel för utskick av erbjudanden.
All hantering av personuppgifter sker krypterat med högsta säkerhetsnivå, med hjälp av ett SSL-certifikat med utökad validering utfärdat av Thawte Inc. Enligt personuppgiftslagen har du rätt att ta del av den information som vi har registrerat om dig. Vill du göra någon ändring av uppgifterna (för att du till exempel anser att informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant) gör du det lättast genom att logga in på vår hemsida och ändra själv i din profil. Önskar du bli borttagen ur registret kontaktar du Vericate support så hjälper vi dig.

Du kan också kontakta oss via:
– Formuläret på hemsidan som du hittar under kontakta oss
– Telefon +46(0)63-16 08 00

Cookies

Vår webbshop innehåller så kallade cookies för att möjliggöra handel och förbättra vår kundservice. En cookie är en textfil som sparas ned på din dator. Det går bra att se sig omkring i webbshop utan cookies. Det går däremot inte att handla då vi använder cookies för att hantera innehållet i din varukorg.

Om din webbläsare eller brandvägg är inställd till att neka lagring av cookies kan du istället kontakta vår support eller göra din beställning via telefon, brev, eller e-post. Aktivera, eller stänga av cookies gör man genom inställningar i sin webbläsare (det fungerar lite olika beroende på vilken webbläsare du har).

Företagsinformation
Vericate AB
Organisationsnummer: 559039-6296
Telefon: +46(0)63-16 08 00 (vardagar 8-17)
E-post: info@vericate.se
Postadress: Arenavägen 4E, 831 32 Östersund
Besöksadress: Arenavägen 4E

Vi reserverar oss för text och bildfel i vår webbshop samt i våra nyhetsbrev. All text, grafisk design, logotyper, bilder, etc. tillhör Vericate AB och får inte kopieras.

Ansvar

Vericate ansvarar endast för skador som täcks av Vericate företagsförsäkring och under förutsättning att försäkringsgivaren i förekommande fall godkänner att en utbetalning sker. Förutom sådana fall är ansvaret begränsat till de högsta belopp som utgör inköpspriset för den aktuella produkten eller de aktuella produkterna. Vericate ansvarar inte för indirekta skador. (Ovan skall inte anses begränsa Vericate ansvar enligt produktansvarslagen).

Force majeure

Vid händelse av force majeure såsom strejk, transportstörningar, import eller exportförbud, sjukdom hos personalen eller andra omständigheter utanför Vericate kontroll kan det förekomma att Vericate inte kan uppfylla sina förpliktelser enligt dessa allmänna villkor under den tid då force majeure råder. Om force majeure råder i mer än två månader och Vericate förpliktelser som en följd därav skjutits upp i mer än 2 månader har du och/eller Vericate rätt att häva avtalet utan några sanktioner.

Upphovsrätt

Innehållet på den här webbplatsen är upphovsrättsskyddat och tillhör Vericate. Informationen på den här webbplatsen, inklusive men inte begränsat till stillbilder, rörliga bilder och ljud samt text och layout får inte, utom för rent privata syften eller där det är uttryckligen tillåtet, kopieras, reproduceras, förändras, överföras eller lagras i någon form överhuvudtaget. Att modifiera innehållet på den här webbplatsen är förbjudet.

Varumärke

Det är inte tillåtet att använda Vericate varumärken och kännetecken, varken i pappersform, digitalt eller i annat medium.

Övrigt

Informationen på den här webbplatsen kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Kontakta gärna vår support för att påtala eventuella fel.