ADR Grund repetition

2 600 kr ex. moms

Pedagogisk utbildare och utbyte av erfarenheter mellan deltagare

 

Rensa
Skicka förfrågan om annat datum
Artikelnr: 1580 Kategorier: , , ,

Beskrivning

Innehåll

FAQ ADR

ADR-intyget som du får när du genomfört ADR Grund är giltigt i fem år, därefter måste intyget förnyas med en repetitionsutbildning innan intygets giltighet förfaller.

Nyheter och erfarenheter är en viktig del av utbildningen.

Ett nytt ADR-intyg utfärdas av MSB när föraren efter utbildningen gjort prov vid Trafikverket med godkänt resultat.

Under utbildningen kommer du att repetera dina kunskaper om hur du hanterar farligt gods.

 • Vad är farligt gods, risker
 • Internationella transporter
 • Klassindelning och märkning av fordon
 • Miljöfarligt avfall
 • Krav på fordon, fordonsutrustning
 • Transporthandlingar
 • Brandövning och första hjälpen
 • Allmänna arbets- och säkerhetsbestämmelser
 • Nyheter inom området

Vad är ADR-utbildning?

ADR-utbildning ger dig som arbetar med transport av någon form, kompetens att hantera farligt gods. ADR-utbildning behöver du som ska transportera farligt gods, eller vara delaktig i transporten utan att vara förare.

Vad är farligt gods?

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport. Explosiva ämnen, gaser, brandfarliga vätskor samt giftiga, frätande eller radioaktiva ämnen är några exempel på farligt gods.
Läs mer på MSB hemsida.

Varför utbildning?

Utbildning krävs då du utför någon av arbetsuppgifterna att: klassificera, utfärda transportdokument, förpacka, lasta, transportera, lossa eller hantera farligt gods. Med rätt kompetens om farligt gods kan du reducera de olika person- och miljöriskerna och dessutom uppfylla kraven i arbetsmiljölagen (AML), ADR reglerna, ISO 9000 och 14000 samt miljöcertifiering för hållbart skogsbruk – PEFC.

Vilken utbildning behövs?

Exempel på situationer där du som arbetar inom skogen behöver ADR-utbildning

 • Med skogsmaskin förflytta dieselcistern/depåvagn – ADR 1.3 webb
 • Med maskintrailer transportera skogsmaskin och dieselcistern/depåvagn  – ADR Grund
 • Transportera och hantera dynamit för att spränga bäverdamm – ADR klass 1
 • Åka och fylla på mer gasol till värmaren – ADR 1.3 webb
 • Åka och hämta mer bränsle till röjsågen –  ADR 1.3 webb
 • Ta hand om spillolja eller andra farliga vätskor i verkstaden och märka vad emballagen innehåller – ADR 1.3 webb

Vad innebär utbildningen?

ADR Grund: Om du transporterar farligt gods över vissa mängder. Kurslängd: 3 dagar, lärarledd.

ADR Klass 1: Komplettering till grundkursen för explosiva ämnen. Kurslängd: 1 dag, lärarledd.

ADR 1.3: Om du hanterar och transporterar mindre mängder farligt gods enligt undantagsreglerna. Kurslängd: 3 timmar på webben.

Alla utbildningar innehåller ett prov. Intyg erhålls vid godkänt resultat. Utbildningen ska förnyas vart 5:e år.

SE ALLA FRÅGOR

Mer information

Målgrupp

Förare som ska transportera farligt gods över värdeberäknad mängd och behöver ha ett förnyat ADR-förarintyg

Förkunskaper

ADR Grund

Utbildningens längd

2 dagar

Kompetensens giltighetstid

5 år

Dokumentation

Efter godkänt prov hos Trafikverket utfärdar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB ett nytt förarintyg