APV nivå 3A utmärkningsansvarig

6 800 kr ex. moms

Erfaren utbildare och utbyte av erfarenheter mellan deltagare.

Det finns inte något planerat datum för utbildningen. Skicka en intresseanmälan nedan så återkopplar vi inom kort.

Skicka förfrågan om annat datum
Artikelnr: 1585 Kategori: Etikett:

Beskrivning

Innehåll

FAQ APV

APV nivå 3A utmärkningsansvarig ger den kompetens som krävs för den som är ansvarig för vägmärken och väganordningar på en fast vägarbetsplats men även för rörliga och intermittenta arbeten.

Utmärkningsansvarig kan vara projektledare och byggledare, platschef, vägarbetare eller ansvarig arbetsledare samt personal som ingår inom BAS-P och BAS-U s ansvarsområde. Personal som upprättar trafikanordningsplaner förutsätts även ha denna utbildning.

Utbildning tar upp hur man utformar, utmärker och underhåller en säker vägarbetsplats. I utbildningen ingår att identifiera risker och hitta lösningar, för såväl arbetsplatsens personal som för trafikanterna.

Under utbildningen kommer du att lära dig mera om:

  • Hur man upprättar och tyder en trafikordningsplan
  • Utmärkning av vägarbetsplats
  • Fordonsutmärkning
  • Tunga skydd och barriärer
  • Trafikanters beteende
  • Lagar, föreskrifter och regler
  • Arbetsmiljökrav
  • Trafikreglering med vakt, lots och tillfällig trafiksignal
  • Uppföljning och kontroll av vägarbetsplats
  • På- och av-etablering av en vägarbetsplats

Hur vet jag vilken kompetens som krävs?

Den kompetens som Trafikverket kräver framgår i respektive kontrakt, med hänvisning till aktuellt kravdokument TDOK 2018:0371. 

Kompetens för arbete på väg, APV

Nya krav på kompetens är beslutade och kommer att införas successivt i nya entreprenader och projekteringstjänster. Här kan du läsa om vem det omfattar, vilka krav som gäller och hur du går tillväga vid certifiering.

 

Trafikverket ställer krav på att de entreprenörer och konsulter som anlitas genom kontrakt har personal med den kompetens som framgår i kontraktet. Dessa krav ska uppfyllas innan de påbörjar sitt arbete.

När kraven på kompetens varierar mellan kontrakten är det din arbetsgivare, entreprenör eller konsult som har kontrakt med Trafikverket kan ange vilken kompetens du måste ha, beroende på det arbete som utförs.

Vissa kompetenskrav innebär att du måste genomföra ett certifieringsprov på något av Trafikverkets Förarprovskontor. Med ett godkänt provresultat är du certifierad för en viss roll eller arbete. Certifiering gäller under en begränsad tid sedan måste du göra om provet igen.  Ett av kompetenskraven innebär att du måste genomgå en viss utbildning.

Kompetenskrav för vinterväghållningen gäller i upphandlade Baskontrakt

Jag vill gå en utbildning i arbete på väg, vilka utbildningar finns?

Vi har Arbete på väg steg 1.1, nivå 1 och 2 på webben, Arbete på väg nivå 3A – utmärkningsansvarig som lärarledd.

Vad kostar utbildningarna?

Kan man göra en APV-utbildning på webben hos er?

Ja! Nu kan man göra APV 1 och 2 själv via e-learning, alltså direkt på webben. Du köper utbildningen direkt i vår webbshop och genomför den sedan i vår lärportal som du loggar in på via en länk som du får i ett mail när du köpt utbildningen. Du har sedan god tid på dig att slutföra utbildningen och kan under den tiden välja att dela upp den som du själv vill.

SE ALLA FRÅGOR

Mer information

Målgrupp

Ansvarig för utmärkning av vägarbetsplatser

Förkunskaper

APV nivå 1 och 2

Utbildningens längd

2 dagar

Kompetensens giltighetstid

5 år

Dokumentation

Kompetensbevis APV nivå 3A