Arbete på väg steg 1.1 & nivå 2

2 600 kr ex. moms

Webbutbildning som du gör utbildningen var du vill, när du vill

Artikelnr: 110 Kategorier: ,

Beskrivning

Innehåll

FAQ APV

ID06

Arbete på väg 1 & 2 ger den kompetens som alla behöver för att utföra arbete på eller vid väg och använder väghållningsfordon, utför service, bärgning av fordon.

Utbildningen följer Trafikverkets krav TDOK 2018:0371 och råd TDOK 2018:0372 samt 2012 krav och råd där utbildningskrav är gällande.

APV steg 1.1 och nivå 2.

Under utbildningen APV 1 kommer du att lära dig mer om vilka risker som finns och vad du kan göra för att minska dem.

 • Vilken skyddsutrustning som krävs
 •  På vilket sätt arbetsplatsen indelas i olika zoner
 • På vilket sätt V3-principen gör arbetsplatsen säkrare
 • Vilka ansvarsområden som finns på arbetsplatsen och de olika rollerna
 • Vilka rättigheter och skyldigheter du har, ditt eget ansvar i säkerhetsarbetet samt egna riskanalyser
 • Hur trafikantbeteendet påverkar din arbetsmiljö
 • Hastighetens betydelse för krockvåldet
 • Delar av Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter

 

Under utbildningen APV 2 kommer du att lära dig mer om fordonets placering för att uppnå största möjliga trafiksäkerhet för både vägarbetare och trafikanter.
Samt hur du skapar en god arbetsmiljö för dig själv och dina kollegor.

 • Risker och krockvåld
 • Olika typer av vägarbeten
 • Skyddsanordningar och TMA samt handhavande
 • Vilka lyktor som ska finnas på väghållningsfordon
 • Utmärkning av väghållningsfordon och vilka skyltar som får finns på dem
 • Placeringen av fordonet på väg
 • Framförande av väghållningsfordon
 • Arbete från arbetsplatsplattform och lyftredskap
 • Planering och arbetsmetoder
 • Egna riskanalyser

Hur vet jag vilken kompetens som krävs?

Den kompetens som Trafikverket kräver framgår i respektive kontrakt, med hänvisning till aktuellt kravdokument TDOK 2018:0371. 

Kompetens för arbete på väg, APV

Nya krav på kompetens är beslutade och kommer att införas successivt i nya entreprenader och projekteringstjänster. Här kan du läsa om vem det omfattar, vilka krav som gäller och hur du går tillväga vid certifiering.

 

Trafikverket ställer krav på att de entreprenörer och konsulter som anlitas genom kontrakt har personal med den kompetens som framgår i kontraktet. Dessa krav ska uppfyllas innan de påbörjar sitt arbete.

När kraven på kompetens varierar mellan kontrakten är det din arbetsgivare, entreprenör eller konsult som har kontrakt med Trafikverket kan ange vilken kompetens du måste ha, beroende på det arbete som utförs.

Vissa kompetenskrav innebär att du måste genomföra ett certifieringsprov på något av Trafikverkets Förarprovskontor. Med ett godkänt provresultat är du certifierad för en viss roll eller arbete. Certifiering gäller under en begränsad tid sedan måste du göra om provet igen.  Ett av kompetenskraven innebär att du måste genomgå en viss utbildning.

Kompetenskrav för vinterväghållningen gäller i upphandlade Baskontrakt

Jag vill gå en utbildning i arbete på väg, vilka utbildningar finns?

Vi har Arbete på väg steg 1.1, nivå 1 och 2 på webben, Arbete på väg nivå 3A – utmärkningsansvarig som lärarledd.

Vad kostar utbildningarna?

Kan man göra en APV-utbildning på webben hos er?

Ja! Nu kan man göra APV 1 och 2 själv via e-learning, alltså direkt på webben. Du köper utbildningen direkt i vår webbshop och genomför den sedan i vår lärportal som du loggar in på via en länk som du får i ett mail när du köpt utbildningen. Du har sedan god tid på dig att slutföra utbildningen och kan under den tiden välja att dela upp den som du själv vill.

SE ALLA FRÅGOR

För denna utbildning finns det möjlighet att välja ID06 registrering.

Vi kommer registrera din utbildning som Nivå 1, då steg 1.1 och nivå 1 motsvarar varandra.

Eftersom de nya stegutbildningarna är ett kompetenskrav som ska redovisas av arbetsgivaren så går det inte att registrera stegutbildningarna hos ID06 i dagsläget.

Mer information

Målgrupp

Alla som utför arbete på eller vid väg och använder väghållningsfordon, utför service, bärgning av fordon

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Utbildningens längd

Ca 3 tim

Tillgång till utbildningen

30 dagar från registrering

Kompetensens giltighetstid

5 år

Dokumentation

Kompetensbevis för APV steg 1.1/nivå 1 och nivå 2