Skogscertifiering för ett hållbart skogsbruk

PEFC Verifieringsprov – Webb

500 kr ex. moms

PEFC kompetens krävs för att uppfylla PEFC standarden TD IV krav. Med PEFC verifieringsprov visar du att du har den kompetens som krävs.

Artikelnr: 1660 Kategori:

Beskrivning

PEFC kompetens för ett hållbart skogsbruk

Svenska PEFC bildades år 2000 för att ta fram en certifieringsstandard som fungerar både för det småskaliga familjeskogsbruket och för större skogsägare.
Svenska PEFCs Skogsstandard omfattar tre delar:

  • Skogsskötselstandard
  • Social standard
  • Miljöstandard

Målsättningen är att utveckla ett hållbart skogsbruk med god balans mellan uthållig virkesproduktion,
miljöhänsyn och sociala intressen. PEFC-certifiering bygger på oberoende kontroll och granskning av tredje part av att kraven följs. Standarden revideras också med regelbundna intervall i en öppen process där intressenterna är delaktiga. Läs mer om Svenska PEFC.

En PEFC-certifierad entreprenör och dess anställda ska därför uppfylla ett antal baskrav, bland annat att löpande ha rätt kompetens inom en rad olika områden. Med detta verifieringsprov visar du om du har den kompetens som krävs.