Scania ADR 1.3

2 100 kr ex. moms

Syftet med 1.3-utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar och vilka regler som är tillämpliga.

Denna utbildning ger inget ADR-intyg från MSB, däremot får du ett kompetensbevis av oss att du har genomfört utbildningen.

Artikelnr: 1302 Kategorier: ,

Beskrivning

Innehåll:

 • ADR 1.3 med slutprov


Några enkla anledningar till att gå ADR 1.3 på webben:

 • Enklare och mer tillgängligt
 • Samma kvalitet och innehåll som den lärarledda, men går snabbare att genomföra
 • Du uppfyller kraven i arbetsmiljölagen (AML), ADR reglerna, ISO 9000 och 14000 samt miljöcertifiering för hållbart skogsbruk – PEFC.


Denna kurs vänder sig till:

Alla som är delaktiga i transport av farligt gods och har arbetsuppgifter som involverar transporten av farligt gods. Syftet med 1.3-utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar, och vilka regler som är tillämpliga. Denna utbildning ger inget ADR-intyg från MSB, däremot får du ett kompetensbevis av oss att du har genomfört utbildningen. Krav på att ha genomfört ADR 1.3-utbildningen gäller exempelvis för personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar, lossar, och annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg.

Detta kommer du att få lära dig i ADR 1.3:

 • Vad farligt gods är
 • Allmänna bestämmelser och undantag
 • Begränsad- och värdeberäknad mängd
 • Klassificering
 • Ansvarsbestämmelser
 • Märkning
 • Etikettering och dokumentation
 • Omhändertagande av spill
 • Hantering vid lastning och lossning