Meny Stäng

Vericate

Plan it

Koll på utbildningar och regler.

Eftersträvar du koll, överblick och effektivitet i arbetet med utbildningar och kompetens? Plan it organiserar och effektiviserar all utbildningsdokumentation via en webbtjänst. Intyg, planer, kostnader och regler – allt hanteras från ett och samma ställe. 

 

Effektivare hantering av utbildningar – Plan it

Utbildningsguide

Guide över vilka utbildningar som behövs för olika roller och arbetsuppgifter. Sökfunktion med filtreringsmöjligheter.  

Utbildningsplan

Plan it gör det enklare att fastställa en utbildningsplan. Föreslår utbildningsplaner för enskilda medarbetare, avdelningen eller hela företaget. 

Dokumentation

Organiserar företagets alla intyg och utbildningsplaner upplagda i Plan it. Ger koll på behörigheter och den struktur som krävs vid extern revision. 

Utbildningskalkyl 

Beräknar den verkliga totalkostnaden och kostnader för boende, resor, utbildningsmetod, produktionsbortfall och koldioxidutsläpp – liksom kostnad för att inte utbilda. Ger koll på kostnaden både när det gäller pengar och miljö.

Regelkoll bas 

Information om regler arbetsmiljö, yttre miljö och GDPR samlad. Gör dig trygg att verksamheten uppfyller myndigheternas krav.

Plan it 

 

  • Löpande utbildningsplanering 

  • Ordning och reda i all utbildningsdokumentation

  • Koll på verkliga utbildningskostnader​

  • Struktur som underlättar vid extern revision​

  • Underlag för företagets miljöarbete 

  • Spar arbetstid 

  • Ger trygghet   

Rätt kompetens kräver att vi ligger steget före

För Lignells Maskin och Entreprenad måste rätt kompetens för ett uppdrag finnas på plats i pärmen. För att lyckas gäller det att ständigt ha omvärldskoll, vara lyhörd och planera in rätt utbildningsdag. 

läs hela artikeln

Kontakta oss

Certify it

Utbildningscertifikat och påminnelser i realtid.

läs mer

Verify it

Verifiera för att säkra rätt kompetens.

läs mer