Meny Stäng

En kompetensplattform som levererar säkerhet och respekt 

Med ett kompetent LMS kan Safety Respect erbjuda utbildningar till kunderna.För SafetyRespect, specialister på fallskydd, är kompetens en kärnfråga. Teknisk expertis är en självklar del av erbjudandet till kund – idag även i form av utbildningar. Det gör att allt kring utbildningsfrågor måste finnas på plats och fungera. 

SafetyRespect erbjuder fallskydd och säkerhetslösningar för bygg- och anläggningsarbeten på en internationell marknad. Förutom i Skandinavien finns bolaget i Baltikum, Nordamerika och Turkiet. Som specialister på fallskydd genomför de beräkningar, tar fram dokumentation och levererar fallskyddslösningar till alla tänkbara byggprojekt.  

– Kompetensfrågan är jätteviktig för oss i vår specialistroll, säger Per Ramberger, vd på SafetyRespect. 

Safety Academy – kompetens för anställda och kunder

På företaget finns olika krav på kompetens för olika arbetsroller. För att säkerställa kompetensen arbetar man på företaget med Safety Academy, en plattform för utbildningar och kompetens. Alla medarbetare ska vara godkända på en introduktionsutbildning liksom specialistutbildningar inom respektive arbetsområde.  

“En expert ska kunna utbilda inom det han eller hon gör, anser jag”

– Vi hade idén och bakgrunden till Safety Academy själva. Men vi insåg att vi måste ha ett system – jag har stor respekt inför den administration det innebär att hantera utbildning! Jag kände till Vericate och vet vad de kan. På den vägen har vi byggt den lärplattform vi har idag, säger Per Ramberger. 

Grundidén till Safety Academy är inte bara interna utbildningar. Ett viktigt syfte med satsningen är att erbjuda utbildningar till kunderna på ett mer tydligt sätt. 

Safety Respect använder LMS från Vericate.

Breddat produktsortiment ökar efterfrågan på utbildning

Företaget är sedan länge etablerat inom kollektivt fallskydd och produkter som grindar och räcken till byggarbetsplatser. Just nu kompletterar de produktsortimentet med personligt fallskydd, som exempelvis behövs när en person går fram mot en oskyddad kant, och med detta kommer ett sortiment som innefattar selar och rep.  

– Vi märker att de som köper personligt fallskydd är mer benägna att köpa utbildningar. Det blir på något sätt mer självklart, säger Per Ramberger. 

Med det nya sortimentet och utbildningarna börjar också efterfrågan på utbildningar i kollektivt fallskydd öka, berättar han:  

– Nu säljer vi mer utbildningar, även sådana vi haft i fem år. Safety Academy gör vårt erbjudande tydligt och komplett – vi tar hand om hela kundens fallskyddsproblematik, analys, checklistor, utbildning, allt.  

LMS – nödvändigt för att hantera utbildning till många

Per Ramberger är nöjd med lärplattformen i Moodle, som Vericate levererat.  

– Vi kan bygga allt och vi har kommit långt på kort tid. Det är vår utbildningsansvarige som byggt upp det vi har idag tillsammans med Vericate. Vi skickar presentationer och manus och Vericate bygger och ger synpunkter. Allt görs inom vår grafiska profil, det är viktigt för oss. 

SafetyRespect har många olika typer av kunder som köper utbildning, vissa av dem kan i sin tur kan ha 1 000 elever som ska delta i en utbildning.  

– Nu kan vi hantera utbildningar till många utan större problem. Vi importerar en Iista med e-postadresser, vi bjuder in eleverna, laddar upp utbildningsmaterial, utfärdar certifikat – vi kan sköta all administration via systemet. Det hade blivit en jättesoppa för oss annars.  

“Nu kan vi hantera utbildningar till många utan större problem”

Lärplattformen är fortfarande i sin linda. En ny funktionalitet som kan stå näst på tur är ett API som kopplar ihop systemet med SafetyRespects affärssystem. 

– Med ett API kan vi skapa ett fakturaunderlag till rätt kund från systemet, bara med ett knapptryck. Det kommer att spara mycket tid för oss, säger Per Ramberger. 

Än så länge finns inte Safety Academy på alla marknader men det är inte långt borta. Snart är det möjligt att administrera utbildningar även i Los Angeles eller Istanbul.  

Kompetensbanken

Hitta er kompetenslösning