Meny Stäng

Test Better Docs

APV-utbildning

 • Hur vet jag vilken kompetens som krävs?

  Den kompetens som Trafikverket kräver framgår i respektive kontrakt, med hänvisning till aktuellt kravdokument TDOK 2018:0371. 

  Om du inte jobbar i ett kontrakt som Trafikverket upphandlat så omfattas du inte heller av Trafikverkets APV kompetenskrav. Då får du vända dig till din arbetsgivare/uppdragsgivare för att ta reda på vad som gäller i det just det arbete som du jobbar i och för de arbetsuppgifter som du ska utföra.

  Kompetenskraven enligt Trafikverket är uppdelade i tre steg och varje steg innehåller olika krav beroende på vilken arbetsuppgift eller roll som du utför.

  Steg 1 – Grundkompetens APV

  Steg 2 – Kompetenskrav APV utförare

  Steg 3 – Kompetenskrav APV styra och leda

 • APV Steg 1 – Grundkompetens

  Grundkompetens består av tre steg. Beroende på arbetes art ska du ha en anpassad kompetens. Kompetens enligt steg 1 bekräftas av din arbetsgivare med ett kompetensintyg.

  APV Steg 1.1

  APV Steg 1.2

  APV Steg 1.3

 • APV Steg 2 – Kompetenskrav utförare

  Kompetenskrav med certifierings- eller utbildningskrav för personal som utför säkerhetsprioriterade arbeten. Utförande av de säkerhetsprioriterande arbetena består av tre steg.

  APV Steg 2.1

  APV Steg 2.2

  APV Steg 2.3

 • APV Steg 3 – Styra och leda

  Kompetens- och certifieringskrav för vissa roller inom styra och leda entreprenader och projekteringstjänster.

  Kompetenskravet är riktad till både projekterings- och entreprenaduppdrag. Personal som entreprenör eller konsult har utsett ska genomföra certifieringsprov

 • Hur länge gäller ett APV-intyg?

  För Arbete på väg steg 1.1 och nivå 1 gäller 15 månader. Vi erbjuder även nivå 1 som enskild utbildning, där du också har möjlighet att bara köpa ett verifieringsprov för nivå 1.

  Arbete på väg nivå 2 behöver förnyas inom 5 år. Detsamma gäller för Arbete på väg nivå 3/steg 2.2.

  Vi erbjuder även nivå 2 som enskild utbildning, där du också har möjlighet att bara köpa ett verifieringsprov för nivå 2.

  Enligt krav och råd gällande upphandlingar med Trafikverket finns det inget krav på förnyelse inom en viss tid, utan det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetstagaren har aktuell och rätt kompetens för rätt arbetsuppgift. Detta ska styrkas via ett kompetensintyg från arbetsgivaren, läs mer om kompetensintyg nedan. Vi rekommenderar förnyelse enligt ovan för att säkerställa att kompetensen är aktuell.

 • Kan man göra en APV-utbildning på webben hos er?

  Ja! Alla utbildningar förutom Steg 2.2 – utmärkningsansvarig. Den är lärarledd online eller på plats.

  Du köper den webbutbildning du behöver i vår webshop. Du kommer få ett mail med inbjudan till utbildningen som du ska acceptera. Du loggar in eller skapar ett konto och loggar in på vår hemsida. Utbildningen hittar du på mina sidor under “Mina utbildningar”. 

  Du har 30 dagar på dig att genomföra din utbildning. Du kan dela upp utbildningen som du själv vill. Allt du gör sparas och du kan enkelt gå tillbaka och fortsätta där du var.

  När du har blivit godkänd på slutprovet hittar du ditt kompetensbevis under “Mina utbildningar”. Kompetensbeviset finns tillgängligt under din utbildningstid.

  Vill du ha tillgång till ditt kompetensbevis under hela giltighetstiden samt få påminnelser i god tid innan behörigheten löper ut kan du köpa Digitalt certifikat.

 • Vad innebär ett kompetensintyg?

  Ett utbildningsintyg intygar att en medarbetare gått en viss utbildning. Ett kompetensintyg styrker att medarbetaren har rätt kunskap, färdigheter och kompetens för de arbetsuppgifter som hen ska utföra. Kompetensintyg lutar sig mot arbetsmiljölagen som säger att arbetsgivaren ansvarar för att medarbetaren har rätt kompetens. Kompetensintyg är således en form av arbetsgivarintyg som bör vara signerat av medarbetarens närmaste chef.

  Läs mer här 

 • Vad är verifiering och verifieringsprov?

  Att verifiera kompetens kan ha flera syften. Det vanligaste är att ta reda på vilka förkunskaper man har innan en utbildning påbörjas. Uppfyller man den angivna nivån, behöver man kanske inte gå den tänkta utbildningen utan man har den kompetens som behövs. Men det kan också vara så att ett eller flera områden behöver uppdateras, då behövs utbildning för att få godkänt på slutprovet.

  Genom att göra verifieringsprovet innan utbildningen kartlägger du dina förkunskaper. Når du upp till den godkända nivån på verifieringsprovet, har du kompetensen som krävs för nivån och behöver inte genomföra utbildningen. Du kan då också skriva ut ditt kompetensbevis.

 • Utbildningskrav eller kompetenskrav?

  I kommande upphandlingar av vägarbeten och vid tillståndsgivning för ledningsarbeten enligt 44 § Väglagen (1971:948) ändrar Trafikverket sina utbildningskrav till kompetenskrav. Enligt arbetsmiljölagstiftningen har en arbetsgivare ansvar för att du har nödvändig kompetens för de arbeten du utför.

  Den kompetens som Trafikverket kräver framgår i respektive kontrakt, med hänvisning till aktuellt kravdokument TDOK 2018:0371. 

 • Kan min APV-utbildning registreras hos ID06?

  Vi är anslutna till ID06 och kan registrera din utbildning hos ID06. 

  Du kan lägga till ID06 registrering i samband med din beställning av utbildningen eller köpa till efter du har gått färdigt din utbildning. På dina sidor ser du alla dina utbildningar du går hos oss. Under de utbildningar som kan registreras hos ID06 finns en knapp där du enkelt kan köpa till din registrering.

 • När behöver jag göra ett certifieringsprov?

  Krav på certifieringsprov framgår i TDOK 2018:0371. Certifieringen är giltig i fyra år.

  Observera att om du ska göra flera av dessa arbetsuppgifter eller ha flera av dessa ansvarsområden så kan du behöva göra mer än ett certifieringsprov. Här är några exempel på arbetsuppgifter som kräver certifierad personal och vilket prov som ska utföras:

  APV Steg 2.1: Den som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA, monterat på eller draget av fordon) samt den som framför väghållningsfordon, där fordonet aktivt används i intermittent arbetet på skyddsklassade vägar.

  APV Steg 2.2: Den som i TA-planen står som utmärkningsansvarig och ansvarar för trafik- och skyddsanordningar inklusive trafikdirigering.

  APV Steg 2.3: Den som ansvarar för att monteringen av längsgående barriärer är korrekt utförd.

  APV Steg 3.0: Den som styr och leder utförande personal på vägarbeten och har arbetsmiljöansvar för dessa.

Kompetensbanken