Meny Stäng

För att uppnå kompetenskraven för arbete på väg krävs både teoretiska och praktiska kunskaper enligt Trafikverkets regelverk. Även om benämningen är arbete på väg så gäller kraven även för järnvägs- och gatuprojekt.

I regelverket prioriterar Trafikverket vissa arbetsuppgifter och roller som särskilt viktiga för att uppnå en god och säker miljö för de som utför vägarbete och trafikanter. Personer med dessa arbetsuppgifter och roller ska utöver kompetenskraven uppnå en godkänd certifiering eller genomgå en utbildning. Läs mer om Arbete på väg i frågor och svar här nedan.

Hitta rätt utbildning

Vad vill du lära dig?

  • Arbetare på väg
    Webbutbildning

    Arbete på väg nivå 2

    2 200 kr ex. moms
  • Kompetensbevis och kopior

    200 kr ex. moms