Miljöhänsyn i praktiken – Webb

550 kr ex. moms

Webbutbildning som du gör var du vill, när du vill.

Det finns inte något planerat datum för utbildningen. Skicka en intresseanmälan nedan så återkopplar vi inom kort.

Skicka förfrågan om annat datum
Artikelnr: 451 Kategori:

Beskrivning

Innehåll

FAQ PEFC

Miljöhänsyn i praktiken ger den kompetens som krävs för att sedan få göra lärarledda utbildningen Natur- och kulturhänsyn förnyelsedag.

SYN ställer kravet att du ska vara godkänd på det teoretiska provet som görs i slutet av denna utbildning, innan du går Natur- och kulturhänsyn förnyelsedag i fält.

Under utbildningen kommer du att lära dig mera om vad natur- och kulturhänsyn innebär.

  • NN

Vad är PEFC?

PEFC-certifiering betyder att man tar ansvar för en hållbar utveckling inom skogen både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Svenska PEFC och svensk lagstiftning kräver att du som skogsentreprenör ska ha viss kompetens. Grundutbildningarna som ger dig den rätta kompetensen hittar du här. Läs mer om PEFC här och här.

Vilka kurser behöver man för att bli PEFC-certifierad?

Här nedan ser du grundutbildningarna du behöver. Utöver detta så finns rekommendationer från exempelvis Arbetsmiljöverket.

Natur och kulturhänsyn

Farligt gods ADR 1.3

Första hjälpen L-ABC/HLR

Heta arbeten ESA 15 Röj

Varför behövs ESA Röj?

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Skyddsåtgärder ska  vidtas mot skada genom elektrisk ström.

Elsäkerhetsanvisningarna, ESA, är ett exempel på sådana anvisningar som avses i Elsäkerhetsverkets föreskrifter. ESA är ett sätt för elbranschen att följa arbetsmiljölagen och branschens tolkning av svensk standards anvisning för skötsel av elektriska anläggningar SS-EN 50110.

ESA Röjning är en fristående anvisning till instruerad personal för röjning i ledningsgata. Vår ESA Röj-utbildning följer Svensk Energis standard och utförs av certifierad utbildare.

SE ALLA FRÅGOR

Mer information

Målgrupp

Alla som är verksamma i skogsbruket

Förkunskaper

Natur-och kulturhänsyn grunder

Utbildningens längd

Ca 2 timmar

Tillgång till utbildningen

1 år från registrering

Kompetensens giltighet

5 år

Dokumentation

Kompetensbevis