Meny Stäng

Behöver jag APV Steg 1.2?

Grundkompetens för arbete på väg består av tre steg, 1.1, 1.2 och 1.3. Beroende på arbetes art ska du ha en anpassad kompetens. Kompetensen bekräftas av din arbetsgivare med ett kompetensintyg.

Arbete på väg steg 1.2 ger den grundkompetens som förare av väghållningsfordon, avser även fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster behöver. Utbildningen följer Trafikverkets krav på kompetens för APV enligt  kravdokumentet TDOK 2018:0371 och råd TDOK 2018:0372.

Målgrupp: Alla som utför vägarbete med väghållningsfordon

Förkunskaper: Arbete på väg steg 1.1

Under utbildningen kommer du att lära dig mer om vilka risker som finns och vad du kan göra för att minska dem.

  • Hur utföra väghållningsarbete och transporter trafiksäkert
  • Vilka trafikanordningar som är tillåtna på väghållningsfordon
  • Hur undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik
  • Hur fordonet ska vara utrustat
  • Hur väghållningsarbete ska utföras enligt Väglag och Vägförordning
  • Hur dirigering – lotsning av trafik ska planeras och genomföras
  • Tillämpliga delar av Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS) samt Trafikverkets regelverk för APV

 

Läs mer här