Meny Stäng

Vilka skillnader är det mellan ADR utbildningarna?

ADR Grund: Om du transporterar farligt gods över vissa mängder. Kurslängd: 3 dagar, lärarledd. Prov via MSB efter genomförd utbildning.

ADR Tank: Om du transporterar farligt gods i fasta tankar, MEMU:s eller avmonterbara tankar med en volym över 1 000 liter. Kurslängd: 1 dag, lärarledd. Prov via MSB efter genomförd utbildning.

ADR Klass 1: Komplettering till grundkursen för att få transportera explosiva ämnen. Kurslängd: 1 dag, lärarledd. Prov via MSB efter genomförd utbildning.

ADR Klass 7: Komplettering till grundkursen för att få transportera radioaktiva ämnen. Kurslängd: 1 dag, lärarledd. Prov via MSB efter genomförd utbildning.

ADR 1.3: Om du hanterar och transporterar mindre mängder farligt gods enligt undantagsreglerna. Kurslängd: 3 timmar på webben. Prov på webben. Inget ADR-intyg utfärdas från MSB.

Alla utbildningar innehåller ett prov. Intyg erhålls vid godkänt resultat. Utbildningen ska förnyas vart 5:e år, innan giltighetstiden löper ut.

 

MSB föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng. MSBFS 2022:3

Läs ADR-S 2023 här