Meny Stäng

Behöver jag APV Steg 3.0?

APV steg 3.0 ger den kompetens som krävs för den som styr och leder entreprenader och projekteringstjänster. Samt styr och leder personalgrupper i steg 2.

Målgrupp: Personal som styr och leder i projekt samt leda personal med steg 2 kompetens.

Förkunskaper: Motsvarande utbildning arbete på väg steg 2.2

För de som arbetar på kontrakt för Trafikverket behöver ett separat certifieringsprov göras på ett förarprovskontor. 

Under utbildningen kommer du att lära dig mera om:

  • styr och leder entreprenader och projekteringstjänster
  • Styra och leda personalgrupper i steg 2
  • Utföra arbetsberedningar och löpande riskanalyser
  • Nödvändiga trafik- och skyddsanordningar för god arbetsmiljö
  • Trafikanternas säkerhet och behov under projektering, byggande och framtida underhåll
  • Utföra byggplatsuppföljning, byggledning eller leveransuppföljning inom APV-området
  • Svara för kontakten med trafikcentraler och aktuell trafikinformation
  • Förstå och tillämpa gällande författningskrav, kontraktsformer, entreprenadrätt, projektering samt allmänna bestämmelser
  • Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar samt de krav som framgår i aktuellt förfrågningsunderlag

 

Läs mer här