Meny Stäng

Behöver jag BAS-P/U utbildningen?

Denna utbildning är till för byggherrar, byggledare, platschefer, arbetschefer, projektörer, projektledare, arbetsledare, konsulter, kvalitets-, miljö- eller arbetsmiljösamordnare samt personer som har direkt eller indirekt koppling till planering eller utförande av det som kan anses vara entreprenader.