Meny Stäng

Vad innebär BAS-P?

BAS står för byggarbetsmiljösamordnare.

P står för projektering och planering.

I uppstarten för byggnationen upprätta en arbetsmiljöplan för hela byggprojektet. Dessutom ska byggarbetsmiljösamordnaren samordna de olika projektörerna (arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar vid planeringen och projekteringen) för att deras olika lösningar inte ska skapa risker för ohälsa eller olycksfall under utförandet av arbetet eller efter avslutat arbete där byggnaden eller anläggningen ska användas.

Praktiskt innebär det att BAS-P ser till att ritningar och tekniska beskrivningar från projektörerna samordnas och att planeringen och projekteringen möjliggör att arbetet kan utföras utan att olika moment skapar risker på grund av att de utförs parallellt eller samtidigt till varandra.

Det ska upprättas en arbetsmiljöplan innan bygg- eller anläggningsarbetet påbörjas, annars kan byggherren få betala en sanktionsavgift.