Meny Stäng

Behöver jag APV Steg 2.2?

Arbete på väg steg 2.2 ger den grundkompetens som krävs för den som ansvarar och utför arbete med trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering. Leder personal med steg 1 kompetens. Utbildningen följer Trafikverkets krav på kompetens för APV enligt  kravdokumentet TDOK 2018:0371 och råd TDOK 2018:0372.

Målgrupp: Personal som leder och instruerar medhjälpare med steg 1 kompetens och ansvarar för utmärkning av vägarbetsplatser

Förkunskaper: Arbete på väg steg 1.1, 1.2 och 1.3

För de som arbetar på kontrakt för Trafikverket behöver ett separat certifieringsprov göras på ett förarprovskontor. 

Under utbildningen kommer du att lära dig mer om:

  • Hur man upprättar och tyder en trafikordningsplan
  • Utmärkning av vägarbetsplats
  • Fordonsutmärkning
  • Tunga skydd och barriärer
  • Trafikanters beteende
  • Lagar, föreskrifter och regler
  • Arbetsmiljökrav
  • Trafikreglering med vakt, lots och tillfällig trafiksignal
  • Uppföljning och kontroll av vägarbetsplats
  • På- och av-etablering av en vägarbetsplats

 

Läs mer här