Meny Stäng

Vad är det för skillnad på grundutbildningarna inom YKB?

Yrkeskompetensbevis får man när man har genomgått en grundutbildning. Utbildningen ska avslutas med ett godkänt skriftligt prov. Grundutbildningen är 280 timmar eller en förkortad grundutbildning 140 timmar beroende på förarens ålder.

Den kortare grundutbildningen som är på 140 timmar är avsedd för dig som:

  • 23 år och äldre när du utbildar dig till förare för persontransporter med buss.
  • 21 år och äldre när du utbildar dig till förare för godstransporter med tung lastbil.

Den kommunala vuxenutbildningen erbjuder bara yrkesförarutbildning som är på 140 timmar.

  * Du kan gå den kortare grundutbildningen vid 21 år men får då bara köra buss i linjetrafik där linjens längd är högst 50 km.