Meny Stäng

Köpa förlängning av utbildnigstiden till en deltagare i ditt team?

En webbutbildning tillgänglig i 30 dagar efter att inbjudan accepterats av deltagaren.

Har du en deltagare som tiden har gått ut för, kan du som teamadministratör under 15 dagar efter att tiden gått ut, köpa förlängning i ytterligare 15 dagar.
Efter det måste en helt ny utbildning köpas.

För att köpa förlängning, gör enligt följande:

  1. Gå till ”Teamets utbildningar”.
  2. Filtrera utbildningarna på statusen ”Går att förlänga”.
  3. Markera den eller de deltagare du vill förlänga tiden för.
  4. Klicka på knappen ”Förläng tiden”.
  5. Klicka på ”Till betalning”.
  6. Fyll i, eller kontrollera dina betaluppgifter i kassan.
  7. Bocka i rutan om samtycke till köpvillkor och klicka på knappen ”Betala”.